top of page

AANBOD VOOR KINDEREN & JONGEREN

Inspirant biedt zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking.

Women Holding Hands

ZORG

IAZ MFC transparant web 898x250px.png
IA MFC transparant 1000px.png

MFC is de afkorting van multifunctioneel centrum.

Kan ik terecht in het MFC?

Inspirant aan zee | MFC en Inspirant Aartrijke | MFC zijn er voor kinderen en jongeren vanaf 2,5 tot 21 jaar (max. 26 jaar) met

  • een (vermoeden van) mentale beperking. Dit kan in combinatie met gedrags- en emotionele problemen, autismespectrumstoornis of een andere beperking.

  • een normale begaafdheid en autismespectrumstoornis.

 

Je bent op zoek naar hulp

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap maakt een onderverdeling in de hulpvragen.

Heb je een goedkeuring voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH)? Je kan in het MFC terecht voor verblijf, dagopvang, begeleiding, behandeling en training.

 

Ben je op zoek naar rechtstreeks toegankelijke hulp zoals dagopvang, verblijf of begeleiding? Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorziet in kortstondige opvang voor een persoon met een (vermoeden) van handicap die nog geen gebruik maakt van de dienstverlening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  Er is geen toegangsticket of inschrijving bij het VAPH nodig.

Lecture

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

IAZ De Strandloper transparant 1000px.png
IA Zonnehart transparant 1000px.png

 De afkorting BuBaO betekent buitengewoon basisonderwijs.

Kan ik terecht in het BuBaO?

Je kan terecht in de BuBaO-school De Strandloper in Oostduinkerke of in Zonnehart in Aartrijke.

 

Type basisaanbod

De Strandloper biedt type basisaanbod aan kinderen van 6 tot 13 jaar (max. 15 jaar) met een licht mentale beperking. Je vindt er ook aangepast onderwijs voor kinderen met leerproblemen, geïntegreerde auti-werking of autiklas.

 

Type 2

Zowel in De Strandloper als in Zonnehart kan je terecht voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 2 voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar (max. 15 jaar) met een matig tot ernstig mentale beperking.

 

Type 9

Inspirant Aartrijke Zonnehart biedt kleuteronderwijs type 9 voor kleuters van 2,5 tot 7 jaar met autisme en een normale begaafdheid.

Schaar en plakband

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

IAZ BuSO transparant 1000px.png
IAZ De Nieuwe Poort BuSO transparant web 850x193px.png

 BuSO betekent buitengewoon secundair onderwijs.

Wie kan naar het BuSO?

Inspirant aan zee | BuSO is er voor jongeren van 13 tot 21 jaar. Er zijn twee vestigingen. Een school in Oostduinkerke en een school in Nieuwpoort.

Heb je een type 2- of een type 9-attest?

In de BuSO-school in Oostduinkerke kan je opleidingsvorm 1 of 2 volgen.

  • Een type 2-attest is er voor kinderen met een matig tot ernstig mentale beperking.

  • Een type 9-attest is er voor kinderen met autisme en normale begaafdheid.

  • Opleidingsvorm 1 bereidt jongeren voor om zo zelfstandig mogelijk te wonen, leven en werken in een beschermd milieu.

  • Opleidingsvorm 2 bereidt jongeren voor op (betaalde) tewerkstelling in een beschermd milieu.

 

Wil je graag de opleiding Basis haarverzorging, Basis logistiek onderhoud, Kappersmedewerker en Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen volgen?

Dit kan in de BuSO-school De Nieuwe Poort in Nieuwpoort. Deze opleidingen vallen onder opleidingsvorm 3.

bottom of page