Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Wat betekent RTH?

De afkorting RTH betekent Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voorziet in kortstondige opvang voor een persoon met een (vermoeden) van handicap die nog geen gebruik maakt van de dienstverlening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  Er is geen toegangsticket of inschrijving bij het VAPH nodig.