Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

FAQ

Wat is een MFC?

MFC is de afkorting van multifunctioneel centrum. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap definieert een multifunctioneel centrum als een centrum voor personen met een handicap tot en met 21 jaar die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Uitzonderlijk is dit verlengbaar tot en met de leeftijd van 25 jaar. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang en verblijf. Inspirant aan zee | MFC en Inspirant Aartrijke | MFC zijn beide een multifunctioneel centrum.

Wat betekent BuSO?

BuSO is de afkorting voor buitengewoon secundair onderwijs. De nieuwe naam van BuSO De Rozenkrans is Inspirant aan zee | BuSO.

Wat is een type 2-attest?

Een type 2-attest is een term binnen het buitengewoon onderwijs. Een type 2-attest is er voor personen met een matig tot ernstig mentale beperking.

Wat is een type 9-attest?

Een type 9-attest is een term binnen het buitengewoon onderwijs. Een type 9-attest is er voor personen met autisme en normale begaafdheid.

Wat is basisaanbod?

Basisaanbod is een term binnen het buitengewoon onderwijs. Basisaanbod is er voor personen met een licht mentale beperking.

Wat betekent OV1 of opleidingsvorm 1?

Binnen het buitengewoon onderwijs betekent de afkorting OV1 opleidingsvorm 1. BuSO opleidingsvorm 1 voor type 2 en type 9 bereidt jongeren voor om zo zelfstandig mogelijk te wonen, leven en werken in een beschermd milieu.

Wat betekent OV2 of opleidingsvorm 2?

Binnen het buitengewoon onderwijs betekent de afkorting OV2 opleidingsvorm 2. BuSO opleidingsvorm 2 voor type 2 en type 9 bereidt jongeren voor op (betaalde) tewerkstelling in een beschermd milieu.

Wat betekent OV3 of opleidingsvorm 3?

Binnen het buitengewoon onderwijs betekent de afkorting OV3 opleidingsvorm 3. BuSO opleidingsvorm 3 voor type basisaanbod en type 9 bereidt jongeren voor op tewerkstelling binnen het reguliere circuit, zoals kappersmedewerker of logistiek assistent.

Wat betekent BuBaO?

De afkorting BuBaO betekent buitengewoon basisonderwijs. Het aanbod buitengewoon basisonderwijs bestaat uit diverse types. De nieuwe naam van De Strandloper BuBaO in Oostduinkerke is Inspirant aan zee|De Strandloper BuBaO. De nieuwe naam van Zonnehart BuBaO in Aartrijke is Inspirant Aartrijke|Zonnehart BuBaO.

Wat betekent RTH?

De afkorting RTH betekent Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voorziet in kortstondige opvang voor een persoon met een (vermoeden) van handicap die nog geen gebruik maakt van de dienstverlening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  Er is geen toegangsticket of inschrijving bij het VAPH nodig.

Wat is het VAPH?

De betekenis van de afkorting VAPH is Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.