Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Wat is basisaanbod?

Basisaanbod is een term binnen het buitengewoon onderwijs. Basisaanbod is er voor personen met een licht mentale beperking.