Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Wat is een MFC?

MFC is de afkorting van multifunctioneel centrum. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap definieert een multifunctioneel centrum als een centrum voor personen met een handicap tot en met 21 jaar die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Uitzonderlijk is dit verlengbaar tot en met de leeftijd van 25 jaar. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang en verblijf. Inspirant aan zee | MFC en Inspirant Aartrijke | MFC zijn beide een multifunctioneel centrum.