Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

OV1

Opleidingsvorm 1 is gericht op functioneren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is, mogelijks binnen verschillende levensdomeinen zoals werk, vrije tijd, zelfzorg... 

Dit onderwijs speelt zoveel mogelijk in op wat de leerling nodig heeft en geeft de leerling voornamelijk een sociale vorming die leidt naar integratie in een beschermd leef- en/of werkmilieu.
In deze opleidingsvorm beogen de leeractiviteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen.

Type 2 is er voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Type 3 is er voor voor jongeren met een emotionele- en/of gedragsstoornis. 

Type 9 is er voor jongeren met ASS (autismespectrumstoornis).

 

Onze klassen

1) Cognitief sterke groepen

Santé! Op het nieuwe schooljaar! -  - OV1

De jongeren hebben op verschillende vlakken veel capaciteiten. Ze hebben nood aan cognitieve uitdaging: functionele taal en communicatie en functionele numerieke ontwikkeling.  We stimuleren de vaardigheden door het aangeleerde ook functioneel toe te passen in de activiteiten die de maatschappelijke integratie bij de jongeren bevorderen.

Activiteiten die gericht zijn op persoonlijke ontplooiing komen ook duidelijk aan bod. 

De jongeren hebben de mogelijkheden om later te kunnen begeleid werken.

2) Auti groepen

20221004_141710 -  - OV1

Binnen de school zijn er op verschillende niveaus autigroepen. In deze klassen zetten we extra in op structuur, visualisatie en verduidelijking. 

We zetten in op de ondersteuning bij het leren omgaan met anderen zowel binnen als buiten hun vertrouwde omgeving.

3) Basale groepen

20221003_112806 -  - OV1

In de basale groepen is er veel aandacht voor het welbevinden en de persoonlijke zorgvraag. We bieden sturing op vlak van hygiëne en verzorging. 

Er wordt er ingezet op het stimuleren van (verbale) communicatie. Waar nodig wordt er gebruik gemaakt van SMOG.

Het welbevinden en betrokkenheid staan centraal binnen deze klassen. Er heerst een warmte en huiselijke sfeer die zorgt voor geborgenheid bij de jongeren.

We bieden een rustig en gestructureerd leefklimaat aan waarin ze zich goed kunnen voelen. 

De jongeren worden voorbereid op een beschermd leefmilieu waarin er aan dagbesteding kan gedaan worden.

4) Groepen gericht op motorische activiteiten

IMG_7230 -  - OV1

Binnen deze klas wordt er hoofdzakelijk ingezet op motorische activiteiten. Enerzijds fysieke werkactiviteiten om hun energie kwijt te kunnen, dit voornamelijk in de tuin. Anderzijds krijgen de leerlingen ook verschillende sportactiviteiten, naar het uitbouwen van een hobby toe.

De jongeren hebben de mogelijkheden om later te kunnen begeleid werken.

5) Groepen gericht op zelfredzaamheid en communicatie

IMG_0243 -  - OV1

In deze groepen komen zowel schoolse vaardigheden als werkvaardigheden aan bod. De jongeren leren een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid te ontwikkelen. Ze worden begeleid bij persoonlijke zelfredzaamheid, huishoudelijk zelfredzaamheid en het maatschappelijk dagelijks leven.  

 

6) GES/GES+ groepen

GES -  - OV1

Deze groepen bestaan uit een samenwerking tussen de school en het MFC, waarbij de jongeren geen voltijds lesprogramma hebben. De lessen gaan steeds door onder een 1-1 of 2-1 begeleiding. Elke jongere heeft een uurrooster op maat.

We bieden een veilig klimaat met voldoende rust en ontspanning zodat de jongeren zich goed kunnen voelen.

De leerlingen leren hoe ze zelf problemen kunnen oplossen door de eigen voorkeuren of wensen te communiceren en hulp te vragen. 

De jongeren kunnen nood hebben aan zowel een cognitieve als motorische uitdaging.


Contact Inspirant aan zee | BuSO

Adres
Albert-I laan 54
8670 Oostduinkerke

E-mail
buso@inspirant.be

Telefoon
058 53 20 80

DJI_0839