Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Het schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Deel I bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. 

Deel II is het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

Deel III is het pedagogisch project.

Deel IV is het reglement voor de bus.

Download hier het schoolreglement:


Contact Inspirant aan zee | De Strandloper BuBaO

Adres
Albert-I laan 56
8670 Oostduinkerke

E-mail
strandloper@inspirant.be

Telefoon
058 53 20 83

20220901_111655