Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

CLB De Havens

Onze school werkt samen met CLB De Havens.

Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Directie: Karel De Groote
Arts: Sarah De Bolle

Onze contactpersoon van het CLB is Eline Rosseel (eline.rosseel@vrijclbdehavens.be)

Via CLBchat (zie link onderaan) kan jij anoniem contact opnemen met een CLB-medewerker.


Contact Inspirant aan zee | De Strandloper BuBaO

Adres
Albert-I laan 56
8670 Oostduinkerke

E-mail
strandloper@inspirant.be

Telefoon
058 53 20 83

20220901_111655