Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Schoolvisie en pedagogisch project

Onze school en levensbeschouwing

Wij zijn een katholieke dialoogschool. Dit betekent dat wij op onze school iedereen verwelkomen. 
Wij treden met iedereen in communicatie met wederzijds respect en begrip om met een open blik de samenleving van morgen te betreden.

We leren de kinderen dat iedereen verschillend is. We helpen ze leren omgaan met die verschillen en zich verbonden te voelen met anderen.

 

 

Onze partners

We zorgen voor open en goede communicatie met alle partners. We vinden het ook belangrijk dat er een goede samenwerking is met alle partners van de school en iedereen die betrokken is bij het kind.

 

Ons onderwijsaanbod

Bij ons staat de totale ontwikkeling van het kind centraal met aandacht voor:

 • Ontplooien op eigen tempo
 • Ontdekken van talenten
 •  Functioneel werken
 • Opdoen van succeservaringen
 • Versterken van een positief zelfbeeld
 • Openbloeien
 • Bevorderen van de sociale weerbaarheid
 • Werken aan de integratie in de maatschappij

Onze aanpak

Om ons aanbod aan te brengen, hebben wij natuurlijk ook een goede aanpak nodig. Wij vinden het belangrijk om een positief en veilig leer- en leefklimaat te creƫren waarbij structuur, rust, respect en waardering belangrijk zijn. Dit zorgt voor een krachtige leeromgeving.

In ons team zorgen wij met veel overleg en werkverdeling met gedeelde verantwoordelijkheid dat wij de leerstof goed kunnen aanbrengen bij de leerlingen. We zorgen ervoor dat iedereen zijn expertise heeft en deze ook kan gebruiken.

Wij streven naar:

 • Een open en transparante communicatie via meerdere kanalen
 • In dialoog treden met elkaar waaruit acties kunnen voortvloeien
 • Openstaan voor vernieuwing, verandering en evolutie
 • Positieve basishouding
 • Oog voor collegialiteit

Brede zorg voor iedereen

Het schoolteam respecteert in hoge mate de verscheidenheid die de kinderen/personeelsleden kenmerkt, zodat ieders talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

Het welbevinden van alle kinderen, personeelsleden en externe partners en hun (specifieke) zorgvragen verdienen onze aandacht.

De expertise en de inbreng van de interne en externe partners ondersteunt onze school in het uitbouwen van een schooleigen zorgbeleid


Contact Inspirant aan zee | De Strandloper BuBaO

Adres
Albert-I laan 56
8670 Oostduinkerke

E-mail
strandloper@inspirant.be

Telefoon
058 53 20 83

20220901_111655