Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Lager onderwijs Basisaanbod

Wij bieden lager onderwijs aan voor kinderen met een type basisaanbod-attest. Dit zijn kinderen van 6 tot 13 jaar (max. 15 jaar) met een licht mentale beperking met eventueel bijkomende leerproblemen/-stoornissen en andere problematieken.

Hier bereiden wij de leerlingen voor op de overgang naar de B-stroom in het gewoon onderwijs en opleidingsvormen 2 en 3 in het buitengewoon secundair onderwijs.

 


In type basisaanbod hebben wij twee soorten klassen de functionele leerklas en de structuurklas

Binnen basisaanbod helpen wij de leerlingen om de schoolse vaardigheden verder te ontwikkelen. We helpen de leerlingen ook bij het toepassen van de kennis in alledaagse situaties en zo ook verder de zelfredzaamheid te verhogen. Wij kijken bij elk kind wat hij/zij nodig heeft bij het gebruiken van die vaardigheden/kennis (bv. rekenmachine bij het oplossen van alledaagse rekenproblemen).

Verder is er ook aandacht voor handvaardigheid en werkattitudes. Wij hebben aandacht voor het toekomstperspectief van elke leerling en werken daar naartoe.

De kinderen leren ICT-vaardigheden om media op een zinvolle manier in te kunnen zetten als communicatiemiddel, informatiebron, vrijetijdsbesteding,…

De kinderen leren de sociale regels, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. 

 

 


Structuurklassen 

In deze klassen zitten kinderen die nood hebben aan voorspelbaarheid door routines en duidelijke afspraken. De kinderen krijgen een eigen werkruimte om prikkels te verminderen en zo ook beter te werken. Wij helpen hen bij het correct uiten van hun emoties en omgaan met frustraties. 

In deze klassen is het aanbod hetzelfde als de andere klassen basisaanbod, maar met een structuurwerking. We benaderen elk kind op zijn individuele noden en competenties. Individuele momenten worden afgewisseld met klassikale momenten. 
Wij helpen de kinderen groeien in hun autonomie, maar ook in de omgang met andere kinderen.  


Contact Inspirant aan zee | De Strandloper BuBaO

Adres
Albert-I laan 56
8670 Oostduinkerke

E-mail
strandloper@inspirant.be

Telefoon
058 53 20 83

20220901_111655