Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Lager onderwijs Type 2

Wij bieden lager onderwijs aan voor kinderen met een type 2-attest. Dit zijn kinderen van 6 tot 13 jaar (max. 15 jaar) met een matige tot ernstige verstandelijke beperking met eventueel bijkomende problematieken.  

Hier bereiden wij de kinderen voor op de overgang naar het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvormen 1 en 2. 

In type 2 hebben wij drie soorten klassen: de leef- en exploreerklas, de functionele leer- en socialisatieklas en de structuurklas

 

 

 

De leef- en exploreerklassen 

In deze klassen zitten kinderen met een laag ontwikkelingsniveau. Sommige kinderen leiden aan een chronische ziekte waardoor ze TOAH (Tijdelijk Onderwijs Aan Huis) krijgen naast de uren op school.  

Wat is belangrijk in deze klaswerking?

 • Het stimuleren van de volledige ontwikkeling van het kind.
 • Ontdekken en/of ervaren met alle zintuigen.
 • Zelfredzaamheid (zindelijkheidstraining, omkleden,...)
 • Participatie aan de maatschappij.
 • Huishoudelijke vaardigheden.
 • Vertrouwensband tussen kind en begeleider.
 • Veilig gevoel in de klas.

 

 

 

 

 

 

 

Functionele leer- en socialisatieklassen

In deze klassen zitten kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand door een matige verstandelijke beperking met eventueel bijkomende problematieken (syndroom van Down, autismespectrumstoornis, taal- en communicatiestoornis,…). 

Wat is belangrijk in deze klaswerking?

 • Schoolse vaardigheden op eigen niveau functioneel leren toepassen in dagdagelijkse situaties.
 • De kinderen in contact brengen met de wereld.
 • Persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid stimuleren op het niveau van elk kind.
 • Vrijetijdsbesteding helpen vormgeven.
 • Taalniveau verrijken in dagdagelijkse situaties.
 • Veilig en geborgen gevoel brengen in de klas.

 

 

 

 

 

Structuurklassen 

In deze klassen zitten kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand door een matige verstandelijke beperking met vaak ook bijkomende problematieken zoals autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsproblemen, hechtingsproblematiek...  

Deze kinderen hebben dan ook nood aan voorspelbaarheid door routines en duidelijke afspraken. In deze klassen krijgen de kinderen een eigen werkruimte om prikkels te verminderen en zo ook beter te werken. Wij helpen hen bij het correct uiten van hun emoties en omgaan met frustraties. 

In deze klassen is het aanbod aangepast aan de leerlingen en de groep, maar met een structuurwerking. We benaderen elk kind op zijn individuele noden en competenties. Individuele momenten worden afgewisseld met klassikale momenten. Wij helpen de kinderen groeien in hun autonomie, maar ook in de omgang met andere kinderen.  

 

 

 
Contact Inspirant aan zee | De Strandloper BuBaO

Adres
Albert-I laan 56
8670 Oostduinkerke

E-mail
strandloper@inspirant.be

Telefoon
058 53 20 83

20220901_111655