Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Onze school biedt onderwijs aan kinderen die een type 2-attest kregen. Deze kinderen hebben een matige, ernstige of diep verstandelijke beperking. Meestal hebben deze leerlingen ook een bijkomende beperking.

Door onze jarenlange ervaring en navorming bouwden we heel wat expertise op omtrent ASS, concentratie- of geheugenproblemen en gedragsproblemen, maar ook in het omgaan met allerlei medische aandoeningen, epilepsie, visuele en auditieve beperkingen. Door onze ver doorgedreven differentiatie kunnen we binnen de school een heel grote waaier aan zorgvragen begeleiden.

Sommige kinderen komen tot een eenvoudige manier van lezen, schrijven en rekenen. Voor anderen ligt de focus op het verwerven van zelfstandigheid op vlak van dagelijkse handelingen (zoals eten, zich omkleden, wassen) en het leren invullen van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Ook kinderen die blijvend afhankelijk en psychisch kwetsbaar zijn, krijgen bij ons onderwijs. Ons doel is om hun welbevinden te vergroten via een gepaste zintuiglijke stimulering.
 


Contact Inspirant Aartrijke | Zonnehart BuBaO

Adres
Sportlaan 18
8211 Aartrijke

E-mail
zonnehart@inspirant.be

Telefoon
050 54 84 35

Inspirant_0732