Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Doelgroep

Kleuters van 2,5 tot 7 jaar met autisme en een normale begaafdheid kunnen bij ons terecht. Het einddoel van dit kleuteronderwijs is het gewoon lager onderwijs, type 9 lager onderwijs of basisaanbod.

Onze visie

Kleuters met autisme ervaren en begrijpen de wereld anders dan andere kinderen. We passen de leeromgeving aan zodat deze begrijpbaar wordt. We houden hierbij rekening zowel met de talenten als met de sensorische gevoeligheden. We zoeken voor iedere kleuter naar aanpassingen op maat, zodat hij of zij zo weinig mogelijk verwarring of stress ondervindt en niet overprikkeld wordt. Op deze manier ervaart het kind basisrust en veiligheid, en staat het open om te leren.

Onze aanpak

Via een veilige leeromgeving en aangepaste begeleidingsstijl streven we ernaar het kind sterk genoeg te maken. Zo kan de kleuter openstaan om vaardigheden aan te leren. De kleuters verblijven in een kleine klasgroep (max. 9 kinderen) maar volgen een individueel traject met eigen klemtonen.
Naast een algemene ontwikkelingsstimulering leggen we de focus op communicatie, spelontwikkeling, redzaamheid en sociale vaardigheden.

Onze troeven

  • multidisciplinair team: leerkrachten, therapeuten (kine, ergo, logo), orthopedagoog, CLB en MPC Rozenweelde werken samen aan de te bereiken doelen
  • ruime expertise en ervaring op vlak van autisme
  • goede afstemming met basisscholen gewoon en buitengewoon onderwijs  gratis leerlingenvervoer in de regio
  • ondersteuning vanuit MPC Rozenweelde mogelijk: voor en naschoolse opvang, begeleiding, verblijf
  • mogelijkheid tot slapen over de middag
     

Contact Inspirant Aartrijke | Zonnehart BuBaO

Adres
Sportlaan 18
8211 Aartrijke

E-mail
zonnehart@inspirant.be

Telefoon
050 54 84 35

Inspirant_0732