Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Pedagogische begeleiding

Wanneer jullie er als ouders voor kiezen om jullie kind in Zonnehart school te laten lopen, gaan we met jullie (en met eventuele externe partners) in gesprek om een optimaal leertraject op maat van het kind uit te werken. We stemmen de leeromgeving (accommodatie, leer- en ontwikkelingsmaterialen) en onze begeleidingsstijl af op de noden van jullie zoon of dochter. Hierbij hebben we oog voor de totale ontwikkeling: we zorgen dat jullie kind zich veilig voelt, vertrouwen krijgt en dat we passend inspelen op zijn motivatie. We zien zich goed voelen als voorwaarde om maximaal tot leren te komen.

Onze orthopedagoog zorgt ervoor dat deze passende aanpak de hele schoolloopbaan gehanteerd blijft en organiseert hiervoor voortdurend contact met iedereen zodat er afstemming is. Voor kinderen die gebruik maken van de diensten van het MFC maken we samen handelingsplannen op.

Via interne en externe bijscholing zorgen we dat we op de hoogte blijven van de nieuwste evoluties en zoeken we naar toepassingen ten voordele van de kinderen. We hebben veel expertise ontwikkeld rond ASS, basale stimulatie, eigen aanpaste methodes om tot lezen, rekenen en schrijven te komen, diverse stappenplannen ter ondersteuning van redzaamheid en sociale vaardigheden. Zonnehart staat open voor nieuwe uitdagingen. Het volledige schoolteam engageert zich om zich deskundig en liefdevol in te zetten voor jullie kind.

Gedurende het schooljaar nodigen we jullie op verschillende contactmomenten uit om het leertraject van jullie kind te bespreken.
 


Contact Inspirant Aartrijke | Zonnehart BuBaO

Adres
Sportlaan 18
8211 Aartrijke

E-mail
zonnehart@inspirant.be

Telefoon
050 54 84 35

Inspirant_0732