Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Therapeutische begeleiding

Zonnehart heeft een eigen team van therapeuten. Zij zorgen voor logopedische, ergotherapeutische en kinesitherapeutische opvolging van onze leerlingen. Aan elke pedagogische eenheid zijn vaste therapeuten verbonden, zodat zij de kinderen van dichtbij kunnen opvolgen. Samen met het team bepalen wij of de therapeut

  • individuele therapie geeft,
  • een deelgroep van de klas begeleidt zodat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken (redzaamheid, taal, lezen, rekenen, schrijven),
  • de klaswerking ondersteunt vanuit zijn of haar specifieke expertise (Schrijfdans, Sherborne, taal, meditatief dansen, ...).

Alle therapeutische ondersteuning gebeurt tijdens de schooluren.

Bij sommige leerlingen gebeurt de pedagogische begeleiding door het medisch-pedagogisch centrum Rozenweelde of door het centrum voor ambulante revalidatie 't Veld. Ook begeleiding door een privé-therapeut (bijvoorbeeld een kinesist) is mogelijk.
 

Als paramedici werken we elk vanuit onze specifieke deskundigheid maar werken tegelijk ook samen aan doelen omtrent het kind. We werken vanuit een holistische visie waarbij de therapeutische interventies gericht zijn op de leerling met al zijn mogelijkheden en beperkingen. Ontwikkelingsstimulering is onze pijler tijdens de therapie. Hiermee beogen we positieve effecten op sociaal, motorisch, cognitief en dynamisch-affectief vlak. Op die manier leert de leerling zichzelf en de wereld kennen. We werken vooral preventief en ondersteunen tijdens klassikale activiteiten en uitstappen. In verhoogde zorg focussen we ons op individuele therapieën. Binnen de fase van de uitgebreide zorg overleggen we met een multidisciplinair team om tot oplossingen te komen voor complexe problematieken. Hierbij staan we in nauw contact met externe partners.


Contact Inspirant Aartrijke | Zonnehart BuBaO

Adres
Sportlaan 18
8211 Aartrijke

E-mail
zonnehart@inspirant.be

Telefoon
050 54 84 35

Inspirant_0732