Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Pedagogisch project

Kinderen worden bij ons de beste versie van zichzelf.

Ieder kind dat naar Zonnehart (buitengewoon basisonderwijs type 2 en buitengewoon kleuteronderwijs type 9) komt, krijgt aangepast onderwijs. Hiermee bedoelen we dat wij zowel de lesinhoud, de lesmethode, de interdisciplinaire aanpak, de begeleidingsstijl, de didactische materialen als de klasinrichting zoveel mogelijk afstemmen op de mogelijkheden & noden van de leerlingen. De gestructureerde schoolwerking zorgt dat we elke dag een veilig, warm, positief en krachtig leer- en leefklimaat creëren.

Kinderen onvoorwaardelijk accepteren, vanuit een sterk inlevingsvermogen.

Een algemeen aanbod kan bij ons nooit ‘slagen’ zonder op de eerste plaats een ‘antwoord’ te bieden op de individuele hulpvraag van elk kind. Onze eerste focus is zorgen dat het kind zich goed voelt. We kijken bij de ontwikkeling van elk kind naar de mogelijkheden en kansen die aanwezig zijn én activeren deze. We vertrekken dus niet vanuit tekorten. Vanuit dialoog en gesprek leren wij ieder kind kennen. We motiveren en stimuleren om te ontwikkelen op alle vlakken. We laten ons verwonderen door ‘het zijn’ van kinderen en vieren de vorderingen bij ieder kind. We aanvaarden de grilligheid waarmee leren & leven gepaard gaan. We zoeken ambitieus naar wat haalbaar is voor ieder kind.

Alles wat we doen op school is zorg. Alles wat we zijn, ademt zorg.

Vanuit onze sterk doorgedachte differentiatie & individualisatie begeleiden we een ruime waaier aan zorgvragen. Kinderen krijgen de nodige kansen, in groep of individueel, binnen de draagkracht van het team. Een netwerk van partners ondersteunt en versterkt ons hierbij. Onze aanpak is vernieuwend, ruimdenkend, duurzaam en ondernemend. Met een duidelijk doel voor ogen zien we uitdagingen als kansen én gaan we ervoor.

Elkaar aanvullen is elkaar versterken: gedreven, professioneel en enthousiast.

Als team zijn we vanuit een ambitieus engagement samen verantwoordelijk voor ieder kind. Onze teamkracht bestaat uit verscheidenheid, creativiteit, professionaliteit & expertisedeling. Transparante communicatie en een vertrouwensband met ouders en alle partners zijn onze sterktes.

Met een hart voor wat eigen en anders is.

Als katholieke dialoogschool met een sterke identiteit, is er plaats voor ieders eigenheid. We zijn een gastvrije school voor elk kind met zijn eigen afkomst, cultuur en levensbeschouwing. In Zonnehart leren we, geïnspireerd door de boodschap van Jezus, omgaan met wat eigen en wat anders is, als oefenplaats voor een verdraagzame en inclusieve samenleving.

 


Contact Inspirant Aartrijke | Zonnehart BuBaO

Adres
Sportlaan 18
8211 Aartrijke

E-mail
zonnehart@inspirant.be

Telefoon
050 54 84 35

Inspirant_0732