Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Begeleidingsdienst De Branding 

IMG_20210902_142035 - - Begeleiding

Zoek je begeleiding voor je kind of jongere?  

Zoek je begeleiding voor je gezin? 

Samen met jou zoeken we naar een antwoord op jouw begeleidingsvraag 

Je kan bij ons terecht voor: 

Informatie en advies over de beperking 

 • Je zoon heeft kenmerken van ASS. Wat is dat en wat doe je? 
 • Als ouder heb je nood aan meer informatie over beschermingsmaatregelen eens je kind 18 jaar wordt.

Opvoedingsondersteuning 

 • Je krijgt moeilijk vat op je dochter. Ze luistert niet, doet gewoon haar zin en wordt heel kwaad als je er over wil praten. Elke schooldag verloopt moeilijk.  
 • Je wilt je zoon op tijd naar school brengen, op tijd in bed stoppen, … Hij blokkeert telkens.

Zelfstandigheidstraining 

 • Je wilt dat je dochter zich zelfstandig kan wassen, haar tanden kan poetsen, ... Zelf lukt het moeillijk om dat bij haar te bekomen.
 • Op school eet je zoontje zelfstandig en proeft hij van alles. Thuis is iedere maaltijd een strijd.

Ontwikkelingsstimulering 

 • Als ouder wil je weten welk spelmateriaal geschikt is voor je kind en hoe je samen aan de slag kunt. 
 • Je vindt het belangrijk dat je zoontje ondanks zijn beperking school kan lopen in het gewoon kleuteronderwijs. Hij heeft wel nood aan extra stimulering in de klas. 

Netwerkontwikkeling 

 • Je dochter voelt zich alleen in het weekend, ze weet dan niet wat te doen. Waar zou zij naartoe kunnen? 
 • Je wilt je kind inschrijven in een sportclub. Om dit te doen slagen is het belangrijk dat de trainer weet hoe hij met jouw kind moet omgaan. Je weet niet goed hoe dit aan te pakken.  

Ondersteuning naar het latere wonen en werken 

 • Binnen enkele maanden zal andere hulpverlening opgestart worden. Je hebt iemand nodig om de situatie thuis te helpen overbruggen. 
 • Je kind is schoolverlater, maar je raakt niet wijs uit alle diensten en administratie. Bovendien vind je het moeilijk om overal alleen aan te kloppen. 

Dit zijn voorbeelden. De concrete invulling van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van jouw kind of jongere en zijn gezin of context.                                                              

De begeleiding kan doorgaan op de dienst, thuis, op school, in de vrijetijdsbeweging, … 

We bieden begeleiding aan binnen de regio’s Veurne, Diksmuide en Oostende. 

Een aanmelding kan vanuit de context of via een verwijzende instantie. Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we na of onze dienst aan de slag kan met jouw vraag.  

Na de beslissing tot begeleiding stellen we een begeleidingsplan op. Samen leggen we doelstellingen, frequentie en de duur van de begeleiding vast. Dit begeleidingsplan zullen we regelmatig evalueren en bijsturen.  

Kostprijs? 

We vragen de wettelijk vastgelegde bijdrage per begeleiding en eventueel vervoersonkosten.  


Neem contact op

Naam
Martine Vanstechelman

Adres
Albert I-laan 54, 8670 Oostduinkerke

Email 
Stuur een email

Telefoon 
058 52 12 52


Contact Begeleidingsdienst De Branding

Adres
Albert I Laan 54
8670 Oostduinkerke

E-mail
mfcaanzee@inspirant.be

Telefoon
058 52 12 52

IMG_20210902_142035