Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Onze troeven als Inspirant aan zee | MFC in Oostende:

  • een participatieve basishouding van onze medewerkers en een krachtgerichte begeleiding van je kind of jongere en zijn context
  • aangepaste en flexibele zorg en begeleiding voor een brede doelgroep van kinderen en jongeren
  • gespecialiseerde begeleiding en ruime ervaring vanuit een multidisciplinair team
  • nauwe samenwerking met de Heilig Hart-school en voor de vakantiewerking met PleZAND, speelpleinwerking Stad Oostende
  • intersectorale samenwerking en afstemming met andere diensten
  • een veilige en kindvriendelijke omgeving: sport- , spel- en ontspanningsmogelijkheden, een aangepaste infrastructuur,…

Contact Inspirant aan zee | MFC

Adres
Clivialaan 9
8400 Oostende

E-mail
mfcaanzee@inspirant.be

Telefoon
058 52 12 52

Inspirant_0027