Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Voor wie zijn we er?

Inspirant aan zee | MFC bestaat uit

 • een multifunctioneel centrum (MFC)
  • met hoofdzetel in Oostduinkerke
  • buitenprojecten in Oostduinkerke, Koksijde, Westende, …
  • een afdeling in Oostende
 • een dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

In Oostende zijn wij er voor kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar tot einde lagere school met  

 • licht, matig of ernstig mentale beperking
 • mentale beperking en gedrags- en emotionele problemen
 • mentale beperking en autisme spectrum stoornis
 • mentale beperking en bijkomende medische problemen
 • mentale beperking en andere bijkomende beperking
 • (rand-)normale begaafdheid en autisme spectrum stoornis
 • ernstige of meervoudige beperking

We geven rechtstreeks toegankelijke hulp aan kinderen en jongeren met (een vermoeden van) mentale beperking, eventueel in combinatie met gedrags- en emotionele problemen, autisme spectrum stoornis, of een andere bijkomende beperking.

Wij bieden dagopvang, begeleiding, behandeling en training aan, flexibel in te zetten volgens jouw zorgvraag. Verblijf is mogelijk in ons MFC in Oostduinkerke.


Contact Inspirant aan zee | MFC

Adres
Clivialaan 9
8400 Oostende

E-mail
mfcaanzee@inspirant.be

Telefoon
058 52 12 52

Inspirant_0027