Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Begeleiding

IMG_20210902_142035 - - Begeleiding

Zoek je naast de dagopvang ook begeleiding voor jouw kind of jongere?  

Zoek je begeleiding voor je gezin? 

Samen met jou zoeken we naar een antwoord op jouw begeleidingsvraag. 

Je kan bij ons terecht voor 

Informatie en advies over de beperking 

 • Je zoon heeft kenmerken van ASS. Wat is dat en wat doe je? 
 • Als ouder heb je nood aan meer informatie over de toekomstmogelijkheden van je kind. 

Opvoedingsondersteuning 

 • Je krijgt moeilijk vat op je dochter. Ze luistert niet, doet gewoon haar zin en wordt heel kwaad als je er over wil praten. Elke schooldag verloopt moeilijk.  
 • Je wilt je zoon op tijd naar school brengen, op tijd in bed stoppen, … Hij blokkeert telkens.

Zelfstandigheidstraining 

 • Je wilt dat je dochter zich zelfstandig kan wassen, haar tanden kan poetsen, … Zelf lukt het moeilijk om dit bij haar te bekomen. 
 • Op school eet je zoontje zelfstandig en proeft hij van alles. Thuis is iedere maaltijd een strijd. 

Ontwikkelingsstimulering 

 • Als ouder wil je weten welk spelmateriaal geschikt is voor je kind en hoe je samen aan de slag kunt. 
 • Je vindt het belangrijk dat je zoontje kan volgen in de klas. Hij heeft wel nood aan extra stimulering.

Netwerkontwikkeling 

 • Je dochter voelt zich alleen in het weekend, ze weet dan niet wat te doen. Waar zou zij naartoe kunnen? 
 • Je wilt je kind inschrijven in een sportclub. Om dit te doen slagen is het belangrijk dat de trainer weet hoe hij met jouw kind moet omgaan. Hoe pak je dit aan?  

Ondersteuning naar de toekomst 

 • Binnen enkele maanden zal andere hulpverlening opgestart worden. Je hebt iemand nodig om de situatie thuis te helpen overbruggen. 
 • Je kind is schoolverlater, maar je raakt niet wijs uit alle diensten en administratie. Bovendien vind je het moeilijk om overal alleen aan te kloppen.  

Dit zijn voorbeelden. De concrete invulling van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van jouw kind of jongere en zijn gezin of context.                                                             

De begeleiding kan doorgaan op de dienst, thuis, op school, in de vrijetijdsbeweging, … 

We stellen een begeleidingsplan op. Samen leggen we doelstellingen, frequentie en de duur van de begeleiding vast. Dit begeleidingsplan zullen we regelmatig evalueren en bijsturen.  

Kostprijs? 

We vragen de wettelijk vastgelegde bijdrage per begeleiding en eventueel vervoersonkosten.   


Contact Inspirant aan zee | MFC

Adres
Clivialaan 9
8400 Oostende

E-mail
mfcaanzee@inspirant.be

Telefoon
058 52 12 52

Inspirant_0027