Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Inspirant aan zee | MFC in Oostende: De Blokkendoos

Wens je een beroep te doen op onze ondersteuning, dan zoeken we samen met jouw kind of  jongere wat zijn noden en wensen zijn. We maken tijd om te luisteren naar het toekomstperspectief van je kind of jongere en wat je als ouder precies wil voor hem of haar. Zo stellen we eerste handelingsafspraken op. Op geregelde tijdstippen evalueren we deze afspraken en sturen we ze bij. Dit doen we samen met het kind of de jongere en zijn ouders.

Een heel team van diverse disciplines werkt hieraan mee. In de eerste plaats is dat het opvoedersteam, dat het kind of de jongere van nabij begeleidt en hiervoor samenwerkt met de ouders of de context. Het opvoedersteam wordt ondersteund door een orthopedagoog, een contextbegeleider… waar dat nodig is.

Zo bieden we jouw kind of jongere een veilige, vertrouwde en positieve omgeving waarin hij kansen krijgt om te oefenen en te groeien tot zijn beste zelf.


Contact Inspirant aan zee | MFC

Adres
Clivialaan 9
8400 Oostende

E-mail
mfcaanzee@inspirant.be

Telefoon
058 52 12 52

Inspirant_0027