Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Inspirant aan zee | MFC in Oostduinkerke – buitenprojecten Koksijde, Westende

Inspirant_0208 -  - Opvolging van kind, jongere en context

Onze leefgroepen dagopvang en verblijf werken nauw samen en zijn waar mogelijk geïntegreerd.

Wij bieden ondersteuning aan een ruime groep kinderen en jongeren met verschillende beperkingen.

De leefgroepen zijn dan ook ondergebracht in 4 clusters met eigen hoofdaccenten in de pedagogische werking:

Cluster 1: 

Hoofdaccenten: sterke structuurwerking, doordacht omgaan met prikkelaanbod en prikkelverwerking, aanbieden van ontladingsmomenten,...

leefgroepen voor kinderen en jongeren met mentale beperking en gedrags- en emotionele problemen (GES en GES+ leefgroep) en leefgroep voor kinderen en jongeren met autisme (auti-leefgroep)

De leefgroepen van cluster 1 zijn Strandjutter, Eclips, Habbekrats en Bloemenweelde.

Cluster 2:

Hoofdaccenten: vanuit zorgvraag nood aan duidelijke structuur, rust en regelmaat, aangepast tempo, nabijheid, verzorging en stimuleren van zelfredzaamheid, ...

De leefgroepen van cluster 2 zijn Zeebries, Windekind en Troetelberen.

Cluster 3: 

Hoofdaccenten: bieden van veilige en vertrouwde omgeving binnen een huiselijke sfeer, bieden van rust, regelmaat, structuur, sterke ontwikkelingsgerichte benadering op vlak van zelfredzaamheid, ...

De leefgroepen van cluster 3 zijn Kadans, Vuurtoren en De Blokkendoos.

Cluster 4:

Hoofdaccenten: zelfstandigheidstraining, voorbereiding op zelfstandig of begeleid wonen via  kamertraining en studio-wonen.

De leefgroepen van cluster 4 zijn Mipito, 't Vlot, Zandcluyse 1, Zandcluyse 2 en Globetrotters.

Wens je een beroep te doen op onze ondersteuning, dan zoeken we samen met jouw kind of  jongere wat zijn noden en wensen zijn. We maken tijd om te luisteren naar het toekomstperspectief van je kind of jongere en wat je als ouder precies wil voor hem of haar. Zo stellen we eerste handelingsafspraken op. Op geregelde tijdstippen evalueren we deze afspraken en sturen we ze bij. Dit doen we samen met het kind of de jongere en zijn ouders.

Heel wat medewerkers met verschillende expertise of kennis werken hieraan mee. In de eerste plaats is dat het opvoedersteam, dat het kind of de jongere van nabij begeleidt en hiervoor samenwerkt met de ouders of de context. Het opvoedersteam wordt ondersteund door een orthopedagoog, een contextbegeleider, een verpleegkundige, een therapeut, … waar dat nodig is.

Zo bieden we jouw kind of jongere een veilige, vertrouwde en positieve omgeving waarin hij kansen krijgt om te oefenen en te groeien tot zijn beste zelf.

 


Contact Inspirant aan zee | MFC

Adres
Albert-I laan 54
8670 Oostduinkerke

E-mail
mfcaanzee@inspirant.be

Telefoon
058 52 12 52

Inspirant_0361