Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Onze troeven als Inspirant aan zee | MFC in Oostduinkerke

Inspirant_0363 -  - Onze troeven
  • een participatieve basishouding van onze medewerkers en een krachtgerichte begeleiding van je kind of jongere en zijn context
  • aangepaste en flexibele zorg en begeleiding voor een brede doelgroep van kinderen en jongeren
  • gespecialiseerde begeleiding en ruime ervaring vanuit een multidisciplinair team
  • nauwe samenwerking met de scholen binnen Inspirant en andere scholen in de omgeving
  • leefgroepen in diverse buitenprojecten in de regio: Oostduinkerke, Koksijde, Westende, Oostende,…
  • intersectorale samenwerking en afstemming met andere diensten
  • een kindvriendelijke omgeving: de nabijheid van zee en duinen, sport- en ontspanningsmogelijkheden, een aangepaste infrastructuur,…

Contact Inspirant aan zee | MFC

Adres
Albert-I laan 54
8670 Oostduinkerke

E-mail
mfcaanzee@inspirant.be

Telefoon
058 52 12 52

Inspirant_0361