Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Voor wie zijn we er?

Inspirant Aartrijke | MFC is een semi- en residentiële instelling voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, al dan niet meervoudige, beperking (of met een vermoeden van). Allen kennen een ontwikkelingsleeftijd onder de 5 jaar.

We bieden een thuishaven voor 100 kinderen en jongeren (tot 21 jaar).
Samen kijken we naar wat het kind en het gezin nodig heeft.   Met ons als partner bouwen we verder aan warme zorg rond het kind.

We luisteren naar de noden en bespreken mogelijke oplossingen.

365 dagen per jaar staat één professionele, maar bovenal ‘warme’ zorggroep voor uw kind klaar. 


Contact Inspirant Aartrijke | MFC

Adres
Sportlaan 20
8211 Aartrijke

E-mail
aartrijke@inspirant.be

Telefoon
050 660 890

Inspirant_0734