Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Wat is contextbegeleiding

IA-contextbegeleiding -  - Begeleiding

Inspirant Aartrijke biedt contextbegeleiding aan in gezinnen met een kind/jongere van 0-25 jaar, met een beperking.
Tot onze doelgroep behoren kinderen met:

  • een mentale beperking,
  • een meervoudige beperking (autismespectrumstoornis, gedrags-en emotionele problemen, fysieke, al dan niet zware, medische ondersteuningsnood ),
  • een ticket NRTH.

In samenspraak met de ouders en het kind wordt door de begeleider passende ondersteuning aangeboden op basis van afgesproken doelstellingen. De begeleiding vindt plaats thuis of in de context van het kind (mobiele begeleiding) of op de site van Inspirant Aartrijke (ambulante begeleiding). Er wordt afgestemd en samen gewerkt met partners zoals buitengewoon onderwijs, revalidatiecentra, vrijetijdsorganisaties, CLB,...

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. Daarna bedraagt de kostprijs 5,41 euro (NRTH) per begeleiding. Deze prijs is onderhevig aan de indexering vanuit het VAPH.

Voor informatie en aanvraag kan je terecht op volgend nummer: 050/950000 (Siska Craeynest) of via siska.craeynest@inspirant.be


Contact Inspirant Aartrijke | MFC

Adres
Sportlaan 20
8211 Aartrijke

E-mail
aartrijke@inspirant.be

Telefoon
050 660 890

Inspirant_0734