Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Therapie

Een professioneel team van therapeuten staat klaar om je zoon of dochter te begeleiden.

Therapie kan opgestart worden indien het kind of de jongere, de ouders, of het begeleidende team een signaal geeft dat extra stimulatie of extra comfortzorg nodig is. De aard van de therapie en de doelen worden vooraf besproken en vastgelegd.

Mogelijkheden tot therapie

Inspirant_0689 - - Therapie

Logopedie: voedingsbegeleiding, taalstimulatie, spraakstimulatie, ondersteunende communicatie (vb.: SMOGtaal of spraakcomputer), auditieve en visuele stimulatie,…

Ergotherapie:

 • Ondersteuning dagelijkse handelingen: vb.: eten, jas aandoen, …
 • stimulatie van fysieke en mentale mogelijkheden via spel, oefeningen en beleving
 • stimulering van zelfredzaamheid: 
  vb.: leren rijden met elektrische rolstoel door inzet op handmotoriek.
 • hulp bij positieve lichaamsbewustwording via zintuiglijke stimulatie: voelen, ruiken, zien, proeven, horen.
 • welbevinden bevorderen: vb. snoezelen
 • leren genieten van verschillende aspecten van het leven: muziek, de wind, de buurt,…
 • training van aandacht en concentratie

Kinesitherapie: deze bewegingsdeskundigen werken samen met het kind of de jongere ontwikkelingsgericht. Dit kan gaan om gangtherapie, mobilisaties en losmaken van de spieren, ademhalingstherapie (IPV), deskundigheid bij aanmaak orthopedie (zoals zit- of ligorthesen voor rolstoel of bed, sta-apparaten), psychomotoriek, …

Doelstellingen

Doelstellingen therapie - - Therapie

Doelstellingen worden opgesteld samen met ouders. Voortgang van therapieën wordt met jullie besproken.  
Er wordt in kader van de ontwikkeling en/of het welbevinden van je zoon of dochter nauw samengewerkt met de school en/of met externe therapeuten, indien nodig.

Er is tevens samenwerking mogelijk met het revalidatiecentrum ’t Veld.


Contact Inspirant Aartrijke | MFC

Adres
Sportlaan 20
8211 Aartrijke

E-mail
aartrijke@inspirant.be

Telefoon
050 660 890

Inspirant_0734